Suomen Kuvalehden journalistipalkinto Jarno Liskille Valtiontalouden tarkastusvirastoa koskevista uutisista, Journalismin uudistajan palkinto Journalismin kisällit -mentoriohjelman käynnistämisestä Anu Silfverbergille ja Reetta Rädylle sekä Kanavan tietokirjapalkinto Ritva Kyllille Suomen ruokahistoria -teoksesta

Suomen Kuvalehden journalistipalkinto vuonna 2021 on myönnetty toimittaja Jarno Liskille hänen Valtiontalouden tarkastusvirastoa (VTV) koskevasta uutisoinnistaan Iltalehdessä.

Vuonna 1975 perustettu palkinto jaetaan nyt 47. kerran. Palkinto myönnetään vaikuttavasta journalistisesta toiminnasta tai merkittävistä kansallisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista, kuvista tai ohjelmista mediassa. 10 000 euron palkinnon jakavat Suomen Kuvalehti ja Otavan Kirjasäätiö.

VTV-uutisointi on esimerkki siitä, miten tutkiva journalismi etenee askel kerrallaan ja usean toimituksen voimin. Liskin sitkeän ja perusteellisen työn ansiosta aiheen käsittely nousi kuitenkin yksittäisen virkamiehen toiminnan läpikäynnistä suuremmaksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi: miten julkisten varojen käytön valvoja toimii, miten sitä johdetaan, mitä se tavoittelee ja miten sitä itseään valvotaan?

Journalistina Liski nosti esiin vakavan kysymyksen siitä, kaipaako julkisten varojen käytön valvonta remonttia. Epäkohtiin puuttuminen ja johtopäätösten teko on jo käynnistynyt. Liski pystyi kiinnittämään huomion olennaiseen myös sellaisissa lukijoissa, jotka eivät yleensä tarkkaan seuraa politiikkaa tai hallintoa.

Journalismin uudistajan palkinto on myönnetty Journalismin kisällit -mentorointiohjelman käynnistäjille toimituspäällikkö Anu Silfverbergille ja toimittaja Reetta Rädylle.

Palkinto voidaan myöntää henkilölle, joka esimerkiksi uuden kerrontatavan, tuotteen tai työskentelytavan kehittäjänä tai muuten ansiokkaalla työllään on uudistanut suomalaista journalismia. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Journalismin uudistajan palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Vastedes palkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Journalismin kisällit -mentorointiohjelma on arvokas muistutus journalistisen tradition, hiljaisen tiedon ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tärkeydestä ammatti-identiteetin ja journalistisen eetoksen rakentumisessa.

Ohjelma päivittää perinteisesti toimituskulttuuriin sisäänrakennettua mentoritoimintaa, joka on median kriisien ja koronapandemian aikana heikentynyt tai ollut vaarassa kadota. Projektissa vahvistetaan hyvää journalistista tapaa näkökulmista, jotka ovat tärkeitä journalismin tulevaisuuden kannalta. Samalla projekti näyttäytyy kiinnostavana avauksena journalistisen koulutuksen tulevaisuuteen perinteisten instituutioiden ulkopuolella.

Palkintojen saajat valitsi raati, johon kuuluivat päätoimittaja Jouni Kemppainen, toimittaja ja tietokirjailija Sirpa Puhakka, tutkija ja toimittaja Olli Seuri sekä päätoimittaja Erja Yläjärvi. Lautakunnan puheenjohta-jana ja sihteerinä toimii päätoimittaja Matti Kalliokoski.

Kanava-palkinnon vuoden 2021 parhaalle kotimaiselle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan tietokirjalle saa filosofian tohtori Ritva Kylli teoksesta Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiin (Gaudeamus). Kylli on Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti ja toimii arktisen ja pohjoisen historian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön perustama palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Se jaetaan nyt 10. kerran.

Ritva Kylli kuvaa oivaltavasti, miten ruoka ja toisinaan myös sen puute ovat vaikuttaneet historiaan ja toisaalta kulttuuri, talous ja politikan tapahtumat siihen, mitä ihmiset ovat eri aikoina syöneet. Samalla palkittu kirja tuo uuden näkökulman ajankohtaiseen liha- ja kasvisruokakeskusteluun osoittamalla, että ruoka on ennenkin ollut ihmisille monin tavoin tärkeä identiteetin rakentaja.
Kanava-palkintoa tavoitteli tänä vuonna 188 teosta. Ehdotuksia tuli 27 kustantajalta, ja lisäksi raadille lähetettiin kolme omakustannetta. Filosofian tohtori, historiantutkija Kati Katajisto ja toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen valitsivat ehdotetuista teoksista viisi ehdolle palkinnon saajaksi. Voittajan valitsi niistä Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen.

Lisätietoja: Matti Kalliokoski, puh. 040 152 3554
Tuomo Lappalainen, puh. 040 575 3099 (Kanava-palkinto)

Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaat valittu: vuoden 2021 ehdokaskirjoissa korostuvat kulttuuri ja henkilöhistoria

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön jakaman 10 000 euron suuruisen Kanava-tietokirjatunnustuspalkinnon viisi ehdokaskirjaa on valittu. Palkinto myönnetään vuoden parhaalle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan suomalaiselle tietokirjalle. Se jaetaan tänä vuonna kymmenennen kerran.

Ehdokkaiden valinnan tekivät palkintoraadin jäsenet, filosofian tohtori, historiantutkija Kati Katajisto ja toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen. Raadin puheenjohtaja, Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen valitsee ehdokaskirjoista palkinnon saajan, joka julkistetaan keskiviikkona 10.11. Lue lisää…

Kenelle myöntäisit Suomen Kuvalehden Journalistipalkinnon ja Journalismin uudistajan palkinnon 2021?

Sananvapaus on oikeusvaltion ja demokratian perusta. Hyvä journalisti edustaa työssään näitä arvoja. Korostaakseen journalistisen työn merkitystä Suomen Kuvalehti perusti vuonna 1975 oman nimikkopalkinnon, joka jaetaan nyt 47. kerran. Palkinto myönnetään vaikuttavasta journalistisesta toiminnasta tai merkittävistä kansallisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista, kuvista tai ohjelmista mediassa. 10 000 euron palkinnon jakavat Suomen Kuvalehti ja Otavan Kirjasäätiö.

Tänä vuonna jaetaan ensimmäistä kertaa myös Journalismin uudistajan palkinto, joka voidaan myöntää henkilölle, joka esimerkiksi uuden kerrontatavan, tuotteen tai työskentelytavan kehittäjänä tai muuten ansiokkaalla työllään on uudistanut suomalaista journalismia. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Perustellut ehdotukset palkittaviksi henkilöiksi tulee lähettää palkintolautakunnalle viimeistään 10. lokakuuta osoitteeseen journalistipalkinto@otavamedia.fi tai postitse osoitteeseen Journalistipalkinto, Suomen Kuvalehti, Firdonkatu 2 T 151, 00015 Otavamedia. Muista mainita, kumpaa palkintoa ehdotus koskee. Palkintolautakuntaan kuuluvat päätoimittaja Jouni Kemppainen, tutkija ja toimittaja Olli Seuri, toimittaja ja tietokirjailija Sirpa Puhakka sekä päätoimittaja Erja Yläjärvi. Lautakunnan puheenjohta-jana ja sihteerinä toimii päätoimittaja Matti Kalliokoski.

Otavan Kirjasäätiön syksyn apurahat 2021

Otavan Kirjasäätiön syksyn apurahat ovat haettavissa 1.-31.10.2021.

Apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä yhdistykset ja järjestöt.

Apurahaa voidaan myöntää yksityishenkilölle, yhdistykselle tai järjestölle kirjalliseen toimintaan ja lukemisharrastusta edistävään hankkeeseen.

Apurahaa haetaan sähköisen apurahahaun kautta.

Hakemuksen voi laatia järjestelmässä hakuajan alettua.

Hakemusten tulee olla perillä liitteineen Otavan Kirjasäätiössä viimeistään sunnuntaina 31.10.2021.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan marraskuussa. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse marraskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: otavankirjasaatio.fi tai
Marju Rouvinen, 040 505 5722, kirjasaatio(at)otava.fi

Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 600 000 euroa apurahoja ja myönsi viisi kirjallisuuspalkintoa

Veijo Meri -palkinto myönnettiin Rosa Liksomille, Kaarina Helakisa -palkinto Matti Pikkujämsälle, Tietokirjapalkinto Saku Tuomiselle, Oppimateriaalipalkinto Sonja Gehringille ja Sanni Heinzmannille ja Erkki Reenpää -suomentajapalkinto Jaakko Kankaanpäälle. Kunkin palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 600 000 euroa apurahoja ja avustuksia kirjalliseen työhön ja lukemista edistäviin hankkeisiin. Lue lisää…

Otavan Kirjasäätiön kevään 2021 apurahat

Otavan Kirjasäätiön kevään apurahat ovat haettavissa 1.-28.2.2021

Apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä yhdistykset ja järjestöt.

Apurahaa voidaan myöntää yksityishenkilölle, yhdistykselle tai järjestölle kirjalliseen toimintaan ja lukemisharrastusta edistävään hankkeeseen.

Apurahaa haetaan sähköisen apurahahaun kautta.

Hakemuksen voi laatia järjestelmässä hakuajan alettua.

Hakemusten tulee olla perillä liitteineen Otavan Kirjasäätiössä viimeistään sunnuntaina 28.2.2021.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan maaliskuussa. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: otavankirjasaatio.fi tai
Marju Rouvinen, 040 505 5722, kirjasaatio(at)otava.fi