Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaat valittu: vuoden 2021 ehdokaskirjoissa korostuvat kulttuuri ja henkilöhistoria

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön jakaman 10 000 euron suuruisen Kanava-tietokirjatunnustuspalkinnon viisi ehdokaskirjaa on valittu. Palkinto myönnetään vuoden parhaalle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan suomalaiselle tietokirjalle. Se jaetaan tänä vuonna kymmenennen kerran.

Ehdokkaiden valinnan tekivät palkintoraadin jäsenet, filosofian tohtori, historiantutkija Kati Katajisto ja toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen. Raadin puheenjohtaja, Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen valitsee ehdokaskirjoista palkinnon saajan, joka julkistetaan keskiviikkona 10.11.

Raati sai tänä vuonna arvioitaviksi kaikkiaan 188 teosta. Ehdotuksia teki 27 kustantajaa, ja lisäksi kilpailuun lähetettiin kolme omakustannetta. Tänä vuonna raati poimi ehdokkaiksi varsinkin historiaa ja kulttuuria käsitteleviä kirjoja. Elämäkertojen osuus ehdokaskirjoista on poikkeuksellisen suuri, ja niissä nousevat esiin erityisesti historiankirjoituksessa aikaisemmin vähemmälle huomiolle jääneet naiset. Raati kiittää ehdolle valittujen kirjojen tekijöitä erityisesti raikkaan omaperäisistä näkökulmista ja sujuvasta kerronnasta.

Lisätietoja: Palkintoraadin puheenjohtaja, Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen, puh. 040 575 3099.

Kanava-palkinnon ehdokaskirjat 2021 ja palkintoraadin perustelut:

Ritva Kylli: Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiin (Gaudeamus)
Ritva Kylli tuo uuden, raikkaan näkökulman historiaan perusteellisella kirjallaan siitä mitä suomalaiset ovat syöneet eri aikoina. Monipuolisesti eri kansankerrosten arkea ja juhlaa esittelevä teos kuvaa ihmiselämää tavalla, joka jää usein historiaa popularisoitaessa ylätason tapahtumien varjoon. Kirjassa ruoka limittyy oivaltavasti osaksi eri aikakausien yhteiskunnallista, kulttuurista, taloudellista ja poliittista kehitystä. Myös huoliteltu ulkoasu houkuttelee lukemaan.

Minna Maijala: Katri Vala. Kulkuri ja näkijä (Otava)
Minna Maijalan dramaattinen, huolella tehty elämäkerta täyttää yhden merkittävän aukon kirjallisuutemme historiassa. Se ei vain täydennä Valasta aikaisemmin syntynyttä kuvaa, vaan tuo kirjailijasta esiin kokonaan uusia puolia, joita aikalaiset, varsinkaan miehet, eivät halunneet korostaa. Maijala on myös löytänyt ennen julkaisemattomia dokumentteja muun muassa Valan Erkki-veljeltä. Kirjaa täydentävät hyvin valitut runoesimerkit ja valokuvat.

Jaakkojuhani Peltonen: Aleksanteri Suuri. Sankari ja myytti (Gaudeamus)
Oivaltava tietoteos Makedonian kuninkaasta Aleksanteri Suuresta on paljon enemmän kuin pelkkä elämäkerta. Jaakkojuhani Peltonen tuo yleensä vain kaukaiseen historiaan liitetyn hahmon kirjassa nykypäivään ja osoittaa, millainen vaikutus hänellä on ollut aivan viime vuosikymmeninäkin poliittiseen ajatteluun ja jopa viihteeseen. Kirja murtaa rohkeasti ja onnistuneesti perinteisiä käsityksiä siitä, millaisiksi elämäkerralliset teokset mielletään. Pääosaan nousee Aleksanteri Suuren jälkikuva ja sen moninaisuus.

Helena Ruuska: Mary Gallen-Kallela. Olisit villiä villimpi (WSOY)
Helena Ruuska nostaa Mary Gallen-Kallelasta kirjoittamassaan teoksessa puolison perustellusti esiin suurmiehen varjosta. Ruuskalla on ollut käytössään runsas ja monipuolinen lähdemateriaali, jonka pohjalta hän on luonut sekä perusteellisen että elämyksellisen elämäkerran. Teoksen ansioihin kuuluu henkilökuvan ja ajankuvan onnistunut yhteen nivominen. Samalla kirja täydentää Akseli Gallen-Kallelan henkilökuvaa ilman, että teksti kuitenkaan pyörisi liikaa tämän ympärillä. Kuvitus ja ulkoasu viimeistelevät ehjän kokonaisuuden.

Hanna-Reetta Schreck: Säkenöivät ja oikukkaat. Suomen kultakauden naisia (Like)
Hanna-Reetta Schreck onnistuu luomaan uuden mielenkiintoisen näkökulman suomalaisuuden kultakauden kulttuurielämään kuuden siihen keskeisesti vaikuttaneen naisen kautta. Vaikka tarinat ovat erillisiä kokonaisuuksia, ne nivoutuvat lopussa hienosti yhteen Aino Sibeliuksesta kertovassa jaksossa. Schreckin tekstissä yhdistyvät tutkijan kiihkottomuus ja aiheen perusteellisesta tuntemuksesta kumpuava henkilökohtainen ote. Kirja on tyyliltään kokeileva ja tavanomaisia tietokirjan konventioita rikkova. Myös ulkoasun eteen on nähty vaivaa.