Otavan Kirjasäätiö jakoi viisi kirjallisuuspalkintoa

Veijo Meri -palkinto myönnettiin Anna-Leena Härköselle, Kaarina Helakisa -palkinto Veera Salmelle, Tietokirjapalkinto Juhana Torkille, Erkki Reenpää -suomentajapalkinto Ilkka Rekiarolle ja Oppimateriaalipalkinto Jaakko Mäelle.

Vuonna 1945 perustettu Otavan Kirjasäätiö haluaa kirjallisuuspalkinnoillaan huomioida ja kannustaa kotimaisia kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä ja nostaa esiin heidän kulttuurisesti, sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtään.

Veijo Meri -palkinto Anna-Leena Härköselle

”Dialogin taitajana Anna-Leena Härkönen on kotimaisten klassikkokirjailijoiden omaperäinen perillinen. Hänen proosansa toimii kuin kirkasvalolamppu – se näyttää ihmisen suojattomuuden ja paljastaa armotta teeskentelijät ja tekopyhät hymistelijät.” Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Otavan Kirjasäätiö_Veijo Meri _palkinto 2014

Kaarina Helakisa -palkinto Veera Salmelle

”Veera Salmen mainiosti ääneen luettaviksi sopivista kirjoista välittyy syvä ymmärrys lapsuutta ja lasten maailmaa kohtaan. Sitä maailmaa, jossa korkea ja matala, huumori ja vakava ovat yhtä tärkeitä ja olemassa yhtä aikaa.” Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Otavan Kirjasäätiö_Kaarina Helakisa _palkinto 2014

Tietokirjapalkinto Juhana Torkille

”Puhetaidon kouluttaja ja teologian tohtori Juhana Torkin kirjat ovat nautinnollisia lukea, älyllisesti virkistäviä ja ajan hermoon osuvia. Torkki on osoittautunut laaja-alaiseksi ja syvälliseksi yhteiskunnan tarkkailijaksi ja ihmisten valmentajaksi.” Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Otavan Kirjasäätiö_Tietokirjapalkinto 2014

Erkki Reenpää -suomentajapalkinto Ilkka Rekiarolle

”Ilkka Rekiaro on kääntänyt monien maailman menestyneimpien kirjailijoiden teoksia, joista on suomennosten kautta tullut lukijoiden suosikkeja myös Suomessa. Hänen työnsä palvelee kirjailijoita, lukijoita ja suomalaista lukuharrastusta.” Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Otavan Kirjasäätiö _Erkki Reenpää _palkinto 2014

Oppimateriaalipalkinto Jaakko Mäelle

”Oppikirjailija Jaakko Mäki on ollut mukana luomassa uudenlaista suulliseen harjoitteluun pohjautuvaa englannin kieliopin opetustapaa. Mäen asiantuntemus ja vankka pedagoginen näkemys on ollut kantava voima lukion englannin oppimateriaalisarjoissa.” Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Palkintojen perustelut kokonaisuudessaan ovat tiedotteen liitteenä.

Otavan Kirjasäätiö_Oppimateriaalipalkinto_2014

 

Lisätietoja:
Minna Castrén
Kirjasäätiön hallituksen varapuheenjohtaja
09 1996 250, 050 5286 718
www.otavankirjasaatio.fi