Otavan Kirjasäätiön kevään apurahat ja avustukset on myönnetty

Apurahahaku Otavan Kirjasäätiö kevät 2022

Apurahoina ja avustuksina myönnettiin yli 600 000 euroa.

Otavan Kirjasäätiön apurahoja on myönnetty kaunokirjallisuuden, tietokirjojen, lasten- ja nuortenkirjojen, sarjakuvien sekä oppimateriaalien tekijöille, suomentajille, kääntäjille ja kuvittajille. 240 työskentelyapurahan lisäksi säätiö on myöntänyt 24 avustusta erilaisille yhteisöille kirjallisuutta, lukemista ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin.

Apurahahaussa säätiö sai pitkälle toista tuhatta hakemusta. Hakemusten määrä on kasvanut aiemmista vuosista, mikä kertoo monista käynnissä tai suunnitteilla olevista hankkeista säätiön toimialueella.

Apurahojen saajat ovat kirjallisen työn ammattilaisia, uusia osaajia, monitaitureita, erilaisten yleisen kirjallisuuden tai oppimateriaalien piiriin kuuluvien teosten tai sisältöjen parissa työskenteleviä luovan työn tekijöitä. Kirjallista työtä tehdään Suomessa todella laajalla rintamalla: apurahan saajien työn tuloksena syntyy mm. runoutta, proosaa, tietoteoksia ja oppikirjoja, kuvituksia, suomennoksia.

Avustuksia myös kirjoittamisen ja sanataiteen koulutukseen

Yhteisöille ja yhdistyksille myönnettäviä avustuksia saivat hankkeet, jotka edistävät kirjallisuutta, lukutaitoa ja lukemista. Kirjasäätiö tukee avustuksin esimerkiksi luovan kirjoittamisen ja sanataiteen koulutusta. Kirjoittajakoulutus rakentaa kirjallisuuden tulevaisuutta valmentamalla ja ohjaamalla uusia tekijöitä. Mm. Kriittinen korkeakoulu on jo vuosia tehnyt arvokasta työtä tällä alueella. Lapsille ja nuorille suunnatun sanataidekasvatuksen myönteisistä vaikutuksista on paljon näyttöä – siksi Otavan Kirjasäätiö haluaa suunnata tukea toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
Avustuksilla tuetaan myös eri puolilla Suomea järjestettäviä kirjallisuustapahtumia, luentosarjoja ja seminaareja. Tapahtumat ovat oleellinen osa kirjallisuuden ja lukemisen yhteisöllisyyttä, kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamisten mahdollistamista, tiedon ja osaamisen jakamista.