Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaat on valittu: vuoden 2023 ehdokaskirjoissa yhdistyvät asiantuntemus, tarinallisuus ja tuoreet näkökulmat

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön jakaman 10 000 euron suuruisen Kanava-tietokirjatunnustuspalkinnon viisi ehdokaskirjaa on valittu. Palkinto myönnetään vuoden parhaalle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan suomalaiselle tietokirjalle. Se jaetaan tänä vuonna kahdennentoista kerran.

Ehdokkaat valinneessa raadissa olivat tänä vuonna toimittaja ja tietokirjailija Riitta Kylänpää sekä yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen. Raadin puheenjohtaja, Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen valitsee ehdokaskirjoista palkinnon saajan, joka julkistetaan tiistaina 21.11.

Raatilaiset saivat tällä kertaa arvioitavakseen kaikkiaan 170 teosta 24 kustantajalta. Raati halusi nostaa esiin erityisesti kirjoja, joissa vankka asioiden hallinta yhdistyy vetävään tarinallisuuteen ja kirjoittajien kykyyn löytää tuoreita näkökulmia. Valinnoilla haluttiin myös tuoda esiin tietokirjallisuutta mahdollisimman monipuolisesti sekä aihepiirien että lajityyppien osalta.

Lisätietoja: Palkintoraadin puheenjohtaja, Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen, puh. 040 5753099

Kanava-palkinnon ehdokaskirjat 2023 ja palkintoraadin perustelut:

Elina Grundström: Ukrainan musta multa. Tositarina viljelysmaasta, jonka piti ruokkia maailma (WSOY)

Elina Grundströmin monitasoinen, laajaan taustatyöhön perustuva teos perehdyttää lukijan suomalaissyntyisen Joakim Heleniuksen yritystoiminnan kautta Ukrainan maatalouden ongelmiin ja maailman ruokakriisiin. Jännityskertomuksen tavoin etenevä kirja avaa maatalouden ja maailmanpolitiikan välisiä yhteyksiä kiehtovasti ja elävästi. Kirja kuvaa myös hyvin korruption ja länsimaisesta poikkeavan työkulttuurin Venäjällä ja Ukrainassa aiheuttamia ongelmia.

Jukka Korpela: Muinais-Venäjän myytti. Kiovan Rus, Ukraina ja vanhan Venäjän historia (Gaudeamus)

Jukka Korpelan kiehtova teos valaisee Ukrainan sodan taustaa esittelemällä kuinka historiaa on käytetty ja käytetään Venäjällä edelleen oikeuttamaan laajentumista. Tieteellisen vertaisarvioinnin läpäissyt kirja osoittaa, miten historialliset kehityskulut nivoutuvat saumattomasti osaksi nykypäivän tapahtumia ja tarjoavat selityksiä ajankohtaisiin kysymyksiin. Korpelan syvällinen käsittelytapa ja perehtyneisyys aiheeseensa ovat vaikuttavia. Myös kuvituksen eteen on nähty paljon vaivaa.

Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari: Sensuroitu. Raamatun muutosten vaiettu historia (Otava)

Ensimmäinen Raamatun tekstikritiikistä suomeksi kirjoitettu teos sisältää suurelle yleisölle runsaasti uutta tietoa. Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari osoittavat, että mitään aitoa ja alkuperäistä pyhää kirjaa ei ole olemassa, vaan Raamattu on kirjakokoelma, jota on muokattu aikojen saatossa ja jota on täydennetty eri lähteistä. Kiinnostava kirja on myös tärkeä puheenvuoro keskustelussa siitä, mitä ongelmia seuraa Raamatun valjastamisesta politiikan teon välineeksi.

Sonja Saarikoski: Naisvangit. Rikollisuuden kehä maailman onnellisimmassa maassa (Siltala)

Sonja Saarikosken kirja on narratiivista tietokirjallisuutta parhaimmillaan. Teoksen näkökulma on naisvankien, mutta heidän kokemustensa kautta kirja laajenee vaikuttavaksi kuvaukseksi 1900-luvun sosiaali- ja kriminaalipolitiikasta ja Suomen keskiluokkaisesta arvo- ja asennemaailmasta. Kirjaa tehdessään Saarikoski on onnistunut taitavasti saavuttamaan sellaisten henkilöiden luottamuksen, jotka eivät ole tottuneet luottamaan kehenkään. Hänen kielensä on täsmällistä ja havainnot tarkkoja, ja kirja näyttää ihmiset rikosten takana.

Sakari Siltala: Korkea peli. Teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä. Högt spel. Industrititanen Walter Ahlströms liv (Siltala ja Förlaget)

Sakari Siltala on kirjoittanut vahvan, elämänmakuisen elämäkerran Suomen teollisuushistorian yhteen mahtisukuun kuuluneesta vaikuttajasta. Hän hallitsee laajan lähdeaineistonsa ja on yhdistänyt tapahtumat laajempaan kehykseen kuljettaen yleistä ja yksityistä taitavasti rinnakkain. Kirja tarjoaa myös uutta tietoa rahaeliitin elämästä kansalaissodan aikana ja suomalaisen mesenoinnin historiasta. Kieli on vetävää ja paikoin jopa leikittelevää, mutta tyyli ei silti tunnu itsetarkoitukselliselta vaan tarina etenee koko ajan luontevasti.