Suomen Kuvalehden journalistipalkinto Kreeta Karvalalle, Journalismin uudistajan palkinto Ari Virtaselle ja Kanavan tietokirjapalkinto Sonja Saarikoskelle Naisvangit-teoksesta

Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon vuonna 2023 saa Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Kreeta Karvala lukijoiden ymmärrystä lisänneestä kommentoinnista, analysoinnista ja uutisoinnista.

Suomen turvallisuusympäristö, kansalaismielipide ja poliittiset päätökset muuttuivat nopeasti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämä on vaatinut journalisteilta paljon hyviä kysymyksiä, perehtymistä, olennaisen esiinnostoa ja tietoon perustuvaa analysointia ja kommentointia. Raati haluaa palkita journalistin, joka on tehnyt tämän asiantuntevasti, suoralla ja ymmärrettävällä kielellä ja lukijoita arvostaen. Karvala on sekä kantaaottavissa teksteissään että uutisjutuissaan tarjonnut punnittuja ja kokoavia näkökulmia monimutkaisiin maailmantilanteisiin. Hän ei pyri nostattamaan tunteita tai rakentamaan viholliskuvia vaan jakamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä.

Suomen Kuvalehden ja Otavan Kirjasäätiön myöntämä palkinto jaetaan tänä vuonna 49. kerran. Se on suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinto myönnetään vaikuttavasta journalistisesta toiminnasta tai merkittävistä kansallisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista, kuvista tai ohjelmista mediassa.

Journalismin uudistajan palkinnon saa Helsingin Sanomien urheilutoimittaja Ari Virtanen urheilujournalismin uudistamisesta ja näkökulmien laajentamisesta.

Raati halusi palkita suomalaisen urheilujournalismin uudistajan. Ari Virtanen on osallistunut menestyksen suomalaiselle jalkapallolle tuomaan nosteeseen hyvällä raportoinnilla, arvioinnilla ja kommentoinnilla. Samalla hän on käsitellyt myös lajin yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ristiriitoja ja kritiikkiä herättäneitä ilmiöitä, kuten tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, rahaa ja ympäristöasioita. Ari Virtanen on kyennyt uudistumaan urheilutoimittajana ja ottamaan tutkivan katseen urheiluun ja urheilijoihin.  Jalkapallon tosifaneille Virtanen tarjoaa asiantuntevaa ja innoittunutta analyysia. Urheilu on edelleen myös urheilua, ei pelkkää yhteiskunnan eri ilmiöiden heijastumaa.

Suomen Kuvalehden ja Otavan Kirjasäätiön myöntämä palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Palkinto voidaan myöntää henkilölle, joka esimerkiksi uuden kerrontatavan, tuotteen tai työskentelytavan kehittäjänä tai muuten ansiokkaalla työllään on uudistanut suomalaista journalismia

Palkintojen saajat valitsi raati, johon kuuluivat päätoimittaja Jouni Kemppainen, toimittaja ja tietokirjailija Sirpa Puhakka, kirjailija ja FT Tiina Raevaara, tutkija ja toimittaja Olli Seuri sekä päätoimittaja Erja Yläjärvi. Lautakunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimi päätoimittaja Matti Kalliokoski.

Kanava-palkinnon vuoden 2023 parhaalle kotimaiselle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan tietokirjalle saa toimittaja Sonja Saarikoski teoksesta Naisvangit. Rikollisuuden kehä maailman onnellisimmassa maassa (Siltala). Saarikoski työskentelee verkkomedia Long Playssa ja opettaa journalistista kirjoittamista Helsingin ylipistossa.

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön perustama palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Se jaetaan nyt 12. kerran.

Sonja Saarikosken teos naisvangeista on hieno esimerkki siitä, millaista tarinallinen tietokirjallisuus voi parhaimmillaan olla. Saarikoski valottaa siinä suomalaista sosiaali- ja kriminaalipolitiikkaa monipuolisesti sekä yksittäisten ihmisten elämäntarinoiden että päättäjien ja viranomaisten kulloisistakin arvoista ja tavoitteista kertovien virallisten dokumenttien kautta. Naisvankien kokemukset avaavat uusia näkökulmia myös rikollisuuden syitä ja sosiaaliturvaan kohdistuvia säästöjä koskeviin ajankohtaisiin keskusteliuhin. Saarikosken omaan laajaan tiedonhankintaan perustuvan kirjan aihe on vakava ja raskas, mutta tekijän elävä kieli ja hieno draaman taju tekevät siitä nautittavan lukukokemuksen.

Kanava-palkintoa tavoitteli tänä vuonna 170 teosta 24 kustantajalta. Toimittaja, tietokirjailija Riitta Kylänpää ja yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen valitsivat ehdotetuista teoksista viisi ehdolle palkinnon saajaksi. Voittajan valitsi niistä Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen.

Lisätietoja: Matti Kalliokoski (journalistipalkinnot) puh. 040 1523554, Tuomo Lappalainen (Kanava-palkinto) puh. 040 5753099