Suomen Kuvalehden journalistipalkinto Laura Kolulle ja Kanavan tietokirjapalkinto Reetta Hänniselle

Suomen Kuvalehden journalistipalkinto vuonna 2022 STT:n toimituspäällikölle Laura Kolulle suomalaisen uutisjournalismin hyväksi tehdystä työstä.

Vuonna 1975 perustettu palkinto jaetaan nyt 48. kerran. Palkinto myönnetään vaikuttavasta journalistisesta toiminnasta tai merkittävistä kansallisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista, kuvista tai ohjelmista mediassa. 10 000 euron palkinnon jakavat Suomen Kuvalehti ja Otavan Kirjasäätiö.

Uutiset ovat laadukkaan journalismin ytimessä, mutta monissa maissa luottamus uutisiin on kärsinyt kolauksia. Jakautuneissa yhteiskunnissa oma mielipide oikeutetaan usein kiistämällä sen kanssa ristiriidassa olevat tiedot. Ikäviä uutisia halutaan vältellä. Jos uutisiin ei luoteta tai niitä ei haluta ottaa vastaan, väärälle ja harhaanjohtavalle tiedolle jää runsaasti elintilaa. Yhteiskunnallinen ilmapiiri myrkyttyy ja yhteiskuntien kriisinkestävyys kärsii.

Suomi on onneksi poikkeus. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on maa, jossa uutisiin luotetaan enemmän kuin muualla. Täällä luottamus uutisiin ei ole laskenut vaan jopa hieman noussut. Uutisten välttely ei ole siinä mitassa ongelma kuin muissa länsimaissa.

Tämä ei ole sattumaa, vaan jotain on tehty oikein. Suomalaiset uutisjournalistit ja heidän esihenkilönsä ovat hoitaneet tehtäväänsä korkealla ammattitaidolla ja ylläpitäneet suuren yleisön luottamusta. Siksi palkinto haluttiin antaa uutisjournalismin kansallisen selkärangan edustajalle ja sen keskeiselle vastuunkantajalle.

Palkinnon saajan valitsi raati, johon kuuluivat päätoimittaja Jouni Kemppainen, toimittaja ja tietokirjailija Sirpa Puhakka, FT ja kirjailija Tiina Raevaara, tutkija ja toimittaja Olli Seuri sekä päätoimittaja Erja Yläjärvi. Lautakunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Suomen Kuvalehden päätoimittaja Matti Kalliokoski.

Kanava-palkinnon vuoden 2022 parhaalle kotimaiselle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan tietokirjalle saa filosofian tohtori Reetta Hänninen teoksesta Tulisydän. Maissi Erkon kiihkeä elämä (Otava). Hänninen on historiantutkija ja toimii tutkijatohtorina Helsingin ylipistossa.

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön perustama palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Se jaetaan nyt 11. kerran.

Reetta Hännisen teos on yhtä aikaa sekä poikkeuksellisen elämänmakuinen henkilökuva että uusia näkökulmia Suomen autonomian ajan lopun ja itsenäisyyden ajan alun historiaan avaava tutkimus. Se laajentaa kuvaa 1900-luvun alkuvuosikymmenistä tuomalla esiin naiset aktiivisina toimijoina monissa yhteyksissä, joissa aikaisemmin on kiinnitetty huomiota lähinnä miesten rooliin. Hänninen käsittelee kirjassa taitavasti arkojakin aiheita, kuten Erkkojen suvun jännitteitä ja vanhenevan naisen luopumisen tuskaa.

Kanava-palkintoa tavoitteli tänä vuonna 211 teosta 28 kustantajalta. Professori, Suomen tiedekustantajien liiton pääsihteeri Pauliina Raento ja politiikan toimittaja Heikki Vento valitsivat ehdotetuista teoksista viisi ehdolle palkinnon saajaksi. Voittajan valitsi niistä Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen.

Lisätietoja: Matti Kalliokoski, puh. 040 152 3554 (SK:n journalistipalkinto)

Tuomo Lappalainen, puh. 040 575 3099 (Kanava-palkinto)